Regulamin

CHICAGOWIAK.COM – serwis ogloszeniowo-reklamowy prowadzony w jezyku polskim, ktorego celem jest przekaz informacji poprzez umieszczanie przez Uzytkownikow ogloszen w wybranej kategorii oraz promowanie polskiego biznesu za pomoca roznego rodzaju powierzchni reklamowych dostepnych w serwisie.

Operatorem serwisu jest Chicagowiak LLC.

Uzytkownikiem jest kazda Osoba Prywatna lub Firma ktora umieszcza ogloszenie lub reklame.

Zasady ogólne

 1. 1. W serwisie Chicagowiak zezwala sie na zamieszczania ogloszen zgodnych z litera prawa federalnego, stanowego, lokalnego oraz nie kolidujacych z ogolnie przyjetymi normami spoleczno-obyczajowymi. 
 2. 2. Serwis Chicagowiak prosi o nieumieszczanie ogloszen o tresci wulgarnej i ekspansywnej wobec osob trzecich, ogloszen wywolujacych oburzenie, klamliwych i oczerniajacych, nawolujacych do lamania prawa, przemocy itp.
 3. 3. Operator nie odpowiada za tresc publikowanych ogloszen, ani za ewentualne konsekwencje czy wynikajace z nich szkody.
 4. 4. Wszystkie ogloszenia moga byc zamieszczane w jezyku polskim (bez uzycia polskich znakow) lub w jezyku angielskim.
 5. 5. Użytkownik publikuje w serwisie Chicagowiak wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych zamieszczonych przez użytkowników.
 6. 6. Grafiki publikowane przez Chicagowiaka sa powierzone przez Klienta i Chicagowiak nie odpowiada za ich tresc.
 7. 7. Ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 8. 8. Uzytkownik zapewnia, że podane przez niego treści i dane w ogłoszeniu nie będą nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, nie będą naruszać praw osób trzecich.
 9. 9. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach stosownie do ich treści - w innym przypadku ogłoszenie zostanie usunięte przez Operatora bez powiadamiania autora ogłoszenia.
 10. 10. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogloszenia oraz dokonywania zmian w jego tresci. Zasady publikowania ogloszen moga ulec zmianom bez podania przyczyny jak i wczesniejszych zapowiedzi Operatora.
 11. 11. W kazdym ogloszeniu za wyjatkiem podkategorii “towarzyskie” nalezy umiescic aktualny numer telefonu z USA.
 12. 12. Chicagowiak nie ponosi odpowiedzialności za:
  • - zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie;
  • - oferowane przez nich towary i usługi;
  • - roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu;
  • - zgodnośc usług i towarów z opisem;
  • - prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniach.
 13. 13. Uzytkownik zamieszczajac ogloszenie w serwisie www.chicagowiak.com wyraza zgode na wykorzystywanie adresu e-mail, pozostawionego w formularzu zgloszeniowym jako e-mail kontaktowy, w celach marketingowych i informacyjnych, a w szczegolnosci wyraza zgode na otrzymywanie:
  • - komunikatow lub informacji od Chicagowiak LLC lub innych podmiotow (za wiedza i wyrazna zgoda Chicagowiak LLC);
  • - informacji dotyczacych produktow lub uslug Chicagowiak LLC lub innych podmiotow (za wiedza i wyrazna zgoda Chicagowiak LLC);
  • - innych informacji handlowych i marketingowych od Chicagowiak LLC lub innych podmiotow (za wiedza i wyrazna zgoda Chicagowiak LLC).
 14. 14. Przesylanie informacji opisanych w punkcie 13 niniejszego regulaminu moze odbywac sie w formie dolaczonego tekstu lub grafiki do tresci lub zalacznika w wiadomosci e-mail wysylanej przez innego uzytkownika serwisu www.chicagowiak.com, w odpowiedzi na zamieszczone ogloszenie lub w formie wiadomosci e-mail, lub wiadomosci e-mail z zalacznikiem, wysylanej bezposrednio przez Chicagowiak LLC w imieniu wlasnym lub innego podmiotu, lub bezposrednio przez inny podmiot (za wiedza i wyrazna zgoda Chicagowiak LLC)